Tag : cetățeni străini

Home » Posts tagged cetățeni străini"

Art. 42 Permisul de conducere eliberat de o autoritate străină se preschimbă, în condiţiile legii, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul instituţiei prefectului pe raza căreia titularul are domiciliul sau, în cazul cetăţenilor străini şi al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, reşedin..

Vezi tot articolul

Articolul 23-1 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Persoanele cu domiciliul sau reşedinţa în România ori care dovedesc că se află la studii în România pentru o perioadă de cel puţin 6 luni pot solicita obţinerea permisului de conducere autorităţilor competente să le examineze. (2) Dovada existenţei uneia dintre situaţiile prevăzute la Alin. (1) se face ..

Vezi tot articolul

Articolul 83 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Au dreptul să conducă autovehicule pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 20 şi art. 23 alin. (1), titularii permiselor de conducere naţionale valabile, eliberate de autorităţile: a) statelor membre ale Convenţiei asupra circulaţiei rutiere, prevăzută la art. 82 alin. (2); ..

Vezi tot articolul