Tag : inmatricularea vehiculelor

Home » Posts tagged inmatricularea vehiculelor"

Articolul 11 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale. (2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui ..

Vezi tot articolul

Articolul 13 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. (2) Autovehiculele şi remorcile din dotarea Ministerului Apărării, a Ministerului internelor şi Reformei Administrative, precum şi cele ..

Vezi tot articolul

Articolul 19 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea..

Vezi tot articolul