Tag : inmatricularea vehiculelor

Home » Posts tagged inmatricularea vehiculelor"

Conform ultimelor modificari si completari aduse Codului Rutier prin OG 14/2017 se introduce notiunea de “suspendare a inmatricularii autovehiculului” aceasta suspendare intervine in doua situati: In situatia in care Inspectia Tehnica Periodica (ITP) expira, inmatricularea autovehiculului este suspendata automat. In siutatia in care la achizitionarea unui autovechicul noul proprietar nu inmatriculeaza masina pe numele sau dupa ..

Vezi tot articolul

Articolul 11 Noul Cod Rutier actualizat 2017 OUG 195/2002 (1) Proprietarii de vehicule sau deţinătorii mandataţi ai acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale. (2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie până la scoaterea definitivă din circulaţie a unui ..

Vezi tot articolul

Articolul 13 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 (1) Autovehiculele şi remorcile se înmatriculează permanent sau temporar la autoritatea competentă în a cărei rază teritorială proprietarii îşi au domiciliul, reşedinţa ori sediul, în condiţiile stabilite prin reglementările în vigoare. (2) Autovehiculele şi remorcile din dotarea Ministerului Apărării, a Ministerului internelor şi Reformei Administrative, precum şi cele ..

Vezi tot articolul

Articolul 19 Noul Cod Rutier actualizat 2016 OUG 195/2002 Procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea..

Vezi tot articolul