Tag : Trecerea la nivel cu calea ferata

Home » Posts tagged Trecerea la nivel cu calea ferata"

Art. 7 (1) La intersecţia unei căi ferate cu un drum public, administratorul căii ferate este obligat să asigure planeitatea trecerii la nivel, iar împreună cu administratorul drumului public, să stabilească, să instaleze, cu acordul poliţiei rutiere, şi să întreţină mijloacele de semnalizare ale acesteia, potrivit competenţelor. (2) La trecerea la nivel cu calea ferată, ..

Vezi tot articolul

Art. 70 (1) Trecerile la nivel cu calea ferată curentă pot fi semnalizate cu sisteme automate luminoase, prevăzute cu semibariere. (2) Trecerile la nivel cu calea ferată curentă pot fi asigurate şi cu bariere care sunt acţionate manual. (3) Barierele şi semibarierele sunt marcate cu benzi alternante de culoare roşie şi albă şi pot fi ..

Vezi tot articolul

Art. 71 (1) Semnalizarea de interzicere a circulaţiei rutiere se consideră realizată chiar şi numai în una din următoarele situaţii : a) prin aprinderea unei singure unităţi luminoase a dispozitivului cu lumină intermitent-alternativă roşie; b) prin funcţionarea sistemului sonor; c) prin poziţia orizontală a unei singure semibariere. (2) Circulaţia rutieră se consideră de asemenea interzisă ..

Vezi tot articolul

Art. 72 În zona trecerilor la nivel, funcţionarea instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor fără bariere, a instalaţiilor de semnalizare a apropierii trenurilor cu semibariere sau a barierelor mecanice, precum şi instalarea indicatoarelor „Oprire”, „Trecere la nivel cu o cale ferată simplă/dublă, fără bariere”, „Trecere la nivel cu o cale ferată simplă/dublă, fără bariere, prevăzută ..

Vezi tot articolul

Art. 137 (1) Conducătorul de vehicul poate traversa calea ferată curentă prevăzută cu bariere sau semibariere, dacă acestea sunt ridicate şi semnalele luminoase şi sonore nu funcţionează, iar semnalul cu lumina albă intermitentă cu cadenţa lentă este în funcţiune. (2) Când circulaţia la trecerea la nivel cu calea ferată curentă este dirijată de agenţi de ..

Vezi tot articolul

Art. 138 (1) Conducătorul de vehicul este obligat să oprească atunci când: a) barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau ridicare; b) semnalul cu lumini roşii şi/sau semnalul sonor sunt în funcţiune; c) întâlneşte indicatorul „Trecerea la nivel cu calea ferată simplă, fără bariere”, „Trecerea la nivel cu calea ferată dublă, fără ..

Vezi tot articolul